تبلیغات
همای شعر Bird Of Poem - غبار هزاران سال مادری ...
 
همای شعر Bird Of Poem
وبلاگی با موضوعِ اشعار و بداهه های زیبا و متن های ادبی و فلسفی تاثیر گذار